Mitä saan kun ostan Snaggletooth's - pennun?


Snaggletooth's - yhdistelmät on tarkkaan mietitty. Me arvostamme terveystulosten ja sukujen lisäksi hyvällä fysiikalla rakennettu pyreneittenmastiffeja, jotka ilmentävät potentiaalia alkuperäiseen käyttöön. Hyvä fysiikka luonnollisesti tarkoittaa myös pyrkimystä terveesen luustoon. Emme käytä jalostukseen pelkällä paperilla hyväksi todettuja koiria, vaan koirien jalostusarvo punnitaan myös olemuksessa. Arvioimme omien koiriemme käytöstä päivittäin ja peilaamme sitä sekä rotumääritelmään, että omaan ihanteeseemme. Luonteeltaan koiriemme haluamme olevan itsevarmoja ja ylväitä rotunsa edustajia, jotka myös toimivat tehtävässään. Emme käytä jalostukseen arkoja, epävarmoja tai aggressiivia koiria. Luonnollisesti koirien tulee olla rotumääritelmän mukaisia myös ulkoisesti. Haluamme myös pyrkiä monimuotoisuuteen geenien osalta. Rotumme ollessa elvytetty vähistä koirista, on tärkeää miettiä yhdistelmää myös sukulaisuusasteen kautta. Jokaiselle Snaggletooth's pentueelle tehdään riskikartoitus ja mietitään mitä lisäarvoa suunniteltu pentue tuo. Jos yhdistelmän negatiiviset puolet ovat tiedossa olevilta osin suuremmat kuin positiiviset, jää yhdistelmä tekemättä. Haluamme perustaa kasvatustamme myös rodun tulevaisuuteen ja jatkuvuuteen elinvoimaisena, jolloin pentueiden rotuarvoa tulee myös punnita.

- Tiedän varmasti koirani olevan puhdasrotuinen ja rekisteröity pyreneittenmastiffi

- Pennut myydään virallisilla SKL:n ehdoilla sekä lomakkeilla

- Pennun suomalaiset vanhemmat on aina terveystutkittu ja tulokset näkyvissä koiranetissä

- Kasvattajan tuen koko koiran eliniäksi

- Snaggletooth's tuntee rotujärjestön jalostussuositukset ja rotumääritelmän

- Snaggletooth's pennut ovat eläinlääkärin tarkastamia sekä useaan kertaan madotettuja

- Pennun mukana saat kattavat hoito-ohjeet

- Kasvattajat ovat molemmat sekä Suomen Kennelliiton, että Pyreneittenmastiffit Ry:n jäseniä, kasvattajakurssin käyneitä sekä kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneita

- Kasvattajan järjestämät terveystutkimukset koiran ollessa yli 18 kk