Rotumääritelmän löydät täältä: http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/att...